ПРОДУКТИ ЗА АКТИВНО GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Автомобилен GPS/GSM/GPRS тракер серия ЕАТ 100

Предназначен за масовия пазар в ниския ценови сегмент.GPS Модул ELT-3

ELT-3 се използва в GPS системи за активно (on-line) проследяване и анализ.GPS Модул ELT-4S

Позволява пълен отдалечен достъп до модула за смяна на текущите настройки или на програмното осигуравяне при нужда.GPS Модул ELT-5 CAN

Вграден CAN интерфейс, декодиращ съобщенията от бордовия компютър на всичи съвременни камиони, произведени след 2006г.RFID-100

Контрол на достъпRFID-110

Контрол на достъпGPS Модул EАТ-12

Серията автомобилни тракери ЕАТ-12 е базирана на обичайното GPS локализиране и GSM/GPRS комуникация, но представя принципно нов тип тракер, който e предназначен за масовия оптребители не изисква никакви специални познания или умения за монтаж и използване.Капацитивен сензор за ниво на горивото
Серия ETC

ЕТC се използват за точно измерване на нивото на течно гориво в резервоарите на превозното средство и при фиксирани резервоари.GPS Модул EPT-200

Устройство e подходящо за проследяване на деца, възрастни хора, както и на кучета или други домашни животни.GPS Модул EBT-28

EBT-28– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 0.7-1.4 кг.GPS Модул EBT-45

EBT-45– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 1.4-2.2кг.GPS Модул EBT-90

EBT-90 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло над 4 кг.GPS Модул от серията ЕМТ

Модулите – нашийници от серията ЕМТ са предназначени за локализиране и проследяване на малки, средни и едри диви бозайници.GSM разговорно устройство за асансьори GLP-01

Комуникаторът е GSM устройство, предназначено за осъществяване на гласова връзка между пътниците в асансьора и дежурния асансьорен техник в случаите на повреда.

GPS Модул EBT-90

EBT-90 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло над 4 кг. Видове подходящи за маркиране с предаватели ЕВТ-90 са едрите лешояди- белоглав лешояд (Gyps fulvus), черен лешояд (Aegypius monachus), брадат лешояд (Gypaetus barbatus), както и къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), ням лебед (Cygnus olor) и др. Възможно е на птица подходяща за маркиране с предаветл от съответния клас да се поставя и предавател от по-нисък клас. Това следва да бъде съобразено с големината на перата на вида който ще се маркира. По-големите класове предаватели са с по-големи размери, подволяващи покриването от перата и съответно намаляване на ефективната площ на слънчевия панел да не окаже съществено въздействие върху енергийния баланс на предавателя.Когато се използва по-нисък клас предавател е възможно големината на перата на съответния вид птица да влоши енергийния баланс на предавателя. Затова е препоръчително за всички видове птици да се използва съответстващия им клас предаватели