ПРОДУКТИ ЗА АКТИВНО GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Автомобилен GPS/GSM/GPRS тракер серия ЕАТ 100

Предназначен за масовия пазар в ниския ценови сегмент.GPS Модул ELT-3

ELT-3 се използва в GPS системи за активно (on-line) проследяване и анализ.GPS Модул ELT-4S

Позволява пълен отдалечен достъп до модула за смяна на текущите настройки или на програмното осигуравяне при нужда.GPS Модул ELT-5 CAN

Вграден CAN интерфейс, декодиращ съобщенията от бордовия компютър на всичи съвременни камиони, произведени след 2006г.RFID-100

Контрол на достъпRFID-110

Контрол на достъпGPS Модул EАТ-12

Серията автомобилни тракери ЕАТ-12 е базирана на обичайното GPS локализиране и GSM/GPRS комуникация, но представя принципно нов тип тракер, който e предназначен за масовия оптребители не изисква никакви специални познания или умения за монтаж и използване.Капацитивен сензор за ниво на горивото
Серия ETC

ЕТC се използват за точно измерване на нивото на течно гориво в резервоарите на превозното средство и при фиксирани резервоари.GPS Модул EPT-200

Устройство e подходящо за проследяване на деца, възрастни хора, както и на кучета или други домашни животни.GPS Модул EBT-28

EBT-28– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 0.7-1.4 кг.GPS Модул EBT-45

EBT-45– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 1.4-2.2кг.GPS Модул EBT-90

EBT-90 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло над 4 кг.GPS Модул от серията ЕМТ

Модулите – нашийници от серията ЕМТ са предназначени за локализиране и проследяване на малки, средни и едри диви бозайници.GSM разговорно устройство за асансьори GLP-01

Комуникаторът е GSM устройство, предназначено за осъществяване на гласова връзка между пътниците в асансьора и дежурния асансьорен техник в случаите на повреда.

GPS Модул от серията ЕМТ

GPS/GSM/VHF ТРАКЕР НАШИЙНИК ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДИВИ БОЗАЙНИЦИ:Тракерите – нашийници (Collars for mammals) от серията ЕМТ са предназначени за локализиране и проследяване на малки, средни и едри диви бозайници с различен диапазон на теглото като рисове (Lynx lynx), благороден елен (Cervus elaphus), дива коза (Rupicapra rupicapra), кафява мечка (Ursus arctos) и др. с цел изследване на техния хабитат и миграция. Продукта е съвместно дело между Електронивест и водещи природозащитни организации в България - „Българска фондация биоразнообразие” и сдружение за дива природа „Балкани”. С помощта на вградения съвременен GPS приемник, получените данни са от изключително висока точност и могат точно да възпроизведат пътищата за преминаване и поведенческитe модели на животните навсякъде по света. Използваните компоненти с най-ниска консумация дават възможност нашийниците да работят безпроблемно за много дълъг период и да изпратят огромно количество данни. Зададените многобройни режими за работа и изпращане на данни, позволяват максимално точно да се изпълнят задачите на научните изследвания и програми. Режимите могат да се сменят от потребителите с помощта на мобилен телефон. С мобилният телефон потребителят може и лесно да провери за текущото състояние на тракера – режим на работа и местоположението на животното. Данните се съхраняват в енергонезависима памет и се изпращат по няколко канала: към GSM-модем със SMS съобщения; FTP сървър; към сървър по GPRS канал. Маркерният радио-предавател излъчва периодично кратки радиоимпулси, които служат за локализиране в близост на животното на терен с помощта на радио-пеленговане. Антената е монтирана в нашийника и не пречи на животното по никакъв начин. Електронинвест предлага напълно завършена услуга, като предоставя готовите данни на клиента за целият период от договора без никакви ограничения. Възможни са и гъвкави варианти, като изграждане на сървър и БАЗА ДАННИ при клиента. Електронинвест предлага и уникалната възможност за разработка на GPS/GSM тракери за проследяване на животни по специално задание и функционалности на клиента.