ПРОДУКТИ ЗА АКТИВНО GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Автомобилен GPS/GSM/GPRS тракер серия ЕАТ 100

Предназначен за масовия пазар в ниския ценови сегмент.GPS Модул ELT-3

ELT-3 се използва в GPS системи за активно (on-line) проследяване и анализ.GPS Модул ELT-4S

Позволява пълен отдалечен достъп до модула за смяна на текущите настройки или на програмното осигуравяне при нужда.GPS Модул ELT-5 CAN

Вграден CAN интерфейс, декодиращ съобщенията от бордовия компютър на всичи съвременни камиони, произведени след 2006г.RFID-100

Контрол на достъпRFID-110

Контрол на достъпGPS Модул EАТ-12

Серията автомобилни тракери ЕАТ-12 е базирана на обичайното GPS локализиране и GSM/GPRS комуникация, но представя принципно нов тип тракер, който e предназначен за масовия оптребители не изисква никакви специални познания или умения за монтаж и използване.Капацитивен сензор за ниво на горивото
Серия ETC

ЕТC се използват за точно измерване на нивото на течно гориво в резервоарите на превозното средство и при фиксирани резервоари.GPS Модул EPT-200

Устройство e подходящо за проследяване на деца, възрастни хора, както и на кучета или други домашни животни.GPS Модул EBT-28

EBT-28– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 0.7-1.4 кг.GPS Модул EBT-45

EBT-45– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 1.4-2.2кг.GPS Модул EBT-90

EBT-90 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло над 4 кг.GPS Модул от серията ЕМТ

Модулите – нашийници от серията ЕМТ са предназначени за локализиране и проследяване на малки, средни и едри диви бозайници.GSM разговорно устройство за асансьори GLP-01

Комуникаторът е GSM устройство, предназначено за осъществяване на гласова връзка между пътниците в асансьора и дежурния асансьорен техник в случаите на повреда.

GSM РАЗГОВОРНО УСТРОЙСТВО ЗА АСАНСЬОРИ GLP-01

Комуникаторът е GSM устройство, предназначено за осъществяване на гласова връзка между пътниците в асансьора и дежурния асансьорен техник в случаите на повреда.

GSM разговорното устройство е съставено от:

• GSM модул;
• Външна GSM антена;
• SIM карта;
• Микрофон;
• Високоговорител;
• Литий-полимерна акумулаторна батерия 3,7V/850mAh;
• Зарядно устройство;
• Зхранващ блок 12VDC;
• Паник бутон със светодиодна индикация.


Разговорното устройство GLP-01 се включва при подаване на външно захранващо напрежение 12VDC (9…28VDC). Ако по време на работа това напрежение отпадне, комуникаторът се захранва от вградената акумулаторна батерия и може да се използва поне още едно денонощие. Ако батерията се изтощи, комуникаторът се самоизключва. Устройството се включва отново автоматично при подаване на захранващо напрежение.

Работата започва с краткотрайна начална инициализация, която се показва с бързо мигане на светодиода. След това това устройството влиза в дежурен режим при който светодиодът мига един път в секунда. С това комуникаторът е готов за използване.

За да бъде избран номера на дежурния асансьорен техник е необходимо да се натисне и задържи бутона, при което се появява еднократна звукова индикация, а светодиодът свети непрекъснато.
Следва възпроизвеждане на гласовите съобщения: „АВТОМАТИЧНО ПОВИКВАНЕ НА ПОМОЩ” и „ НАБИРАМ ДЕЖУРНИЯ ТЕХНИК”, след което започва набиране на номера на дежурния асансьорен техник.
Ако не може да бъде осъществена връзка, техникът не отговори или откаже разговора, комуникаторът изпраща на техника SMS съобщение с текст “ALARM!!! MISSED CALL!!!”.
Ако се осъществи връзка, пътникът може да разговаря с техника и да обясни проблема.
След прекратяване на гласовата връзка или изпращане на алрменото SMS съобщение, комуникаторът отново влиза в дежурен режим при който светодиодът мига един път в секунда.

За да се смени номера на дежурния техник в паметта на устройството, към номера на комуникатора се изпраща SMS съобщение с текст ALARM_PHONE=+359XXXYYYZZZ, където +359XXXYYYZZZ е новия номер към който да се насочват повикванията.

ОПЦИИ:

• Гласово съобщение при неуспешно набиране на номера на техника.
• Гласово съобщение при изпращане на SMS съобщение.
• SMS съобщение до техника при отпадане на външното захранващо напрежение 12VDC.
• SMS съобщение до техника при изтощаване на батерията.
• SMS съобщение до техника при възстановяване на външното захранващо напрежение и при стартиране на работата на комуникатора.