ПРОДУКТИ ЗА АКТИВНО GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Автомобилен GPS/GSM/GPRS тракер серия ЕАТ 100

Предназначен за масовия пазар в ниския ценови сегмент.GPS Модул ELT-3

ELT-3 се използва в GPS системи за активно (on-line) проследяване и анализ.GPS Модул ELT-4S

Позволява пълен отдалечен достъп до модула за смяна на текущите настройки или на програмното осигуравяне при нужда.GPS Модул ELT-5 CAN

Вграден CAN интерфейс, декодиращ съобщенията от бордовия компютър на всичи съвременни камиони, произведени след 2006г.RFID-100

Контрол на достъпRFID-110

Контрол на достъпGPS Модул EАТ-12

Серията автомобилни тракери ЕАТ-12 е базирана на обичайното GPS локализиране и GSM/GPRS комуникация, но представя принципно нов тип тракер, който e предназначен за масовия оптребители не изисква никакви специални познания или умения за монтаж и използване.Капацитивен сензор за ниво на горивото
Серия ETC

ЕТC се използват за точно измерване на нивото на течно гориво в резервоарите на превозното средство и при фиксирани резервоари.GPS Модул EPT-200

Устройство e подходящо за проследяване на деца, възрастни хора, както и на кучета или други домашни животни.GPS Модул EBT-28

EBT-28– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 0.7-1.4 кг.GPS Модул EBT-45

EBT-45– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 1.4-2.2кг.GPS Модул EBT-90

EBT-90 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло над 4 кг.GPS Модул от серията ЕМТ

Модулите – нашийници от серията ЕМТ са предназначени за локализиране и проследяване на малки, средни и едри диви бозайници.GSM разговорно устройство за асансьори GLP-01

Комуникаторът е GSM устройство, предназначено за осъществяване на гласова връзка между пътниците в асансьора и дежурния асансьорен техник в случаите на повреда.

GPS Модул EBT-28

EBT-28– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 0.7-1.4 кг. Такива са едрите соколи - сокол скитник (Falco peregrinus), ловен сокол (Falco cherrug), далматински сокол (Falco biarmicus) и др.С оглед биологията на соколите и спецификата на ловуването им, поставянето на предаватели на такива видове трябва да се съобрази с индивидуалното тегло на конкретния индивид и то трябва да е в описаният диапазон. Предавателите от този клас са подходящи и за видовете голям ястреб (Accipiter gentilis), осояд (Pernis apivorus), обикновен мишелов (Buteo buteo), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), бял ангъч (Tadorna tadorna) и др. Възможно е използването на предавателите и за маркиране на индивиди от вида малка бяла чапла (Egretta garzetta), като въпреки по-малкото тегло на птиците от този вид, с оглед характера на полета им, този клас предаватели не биха създали проблем с придвижването и оцеляването на птиците. С изключение на ЕВТ-28, останалите класове предаватели са подходящи за птици, с по-бавен и преобладаващо реещ се полет и позволяват да се надвишава общоприетия критерии за маса на предавателя до около 3% от теглото на птицата, без това да се окаже рисково за птиците.