ПРОДУКТИ ЗА АКТИВНО GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Автомобилен GPS/GSM/GPRS тракер серия ЕАТ 100

Предназначен за масовия пазар в ниския ценови сегмент.GPS Модул ELT-3

ELT-3 се използва в GPS системи за активно (on-line) проследяване и анализ.GPS Модул ELT-4S

Позволява пълен отдалечен достъп до модула за смяна на текущите настройки или на програмното осигуравяне при нужда.GPS Модул ELT-5 CAN

Вграден CAN интерфейс, декодиращ съобщенията от бордовия компютър на всичи съвременни камиони, произведени след 2006г.RFID-100

Контрол на достъпRFID-110

Контрол на достъпGPS Модул EАТ-12

Серията автомобилни тракери ЕАТ-12 е базирана на обичайното GPS локализиране и GSM/GPRS комуникация, но представя принципно нов тип тракер, който e предназначен за масовия оптребители не изисква никакви специални познания или умения за монтаж и използване.Капацитивен сензор за ниво на горивото
Серия ETC

ЕТC се използват за точно измерване на нивото на течно гориво в резервоарите на превозното средство и при фиксирани резервоари.GPS Модул EPT-200

Устройство e подходящо за проследяване на деца, възрастни хора, както и на кучета или други домашни животни.GPS Модул EBT-28

EBT-28– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 0.7-1.4 кг.GPS Модул EBT-45

EBT-45– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 1.4-2.2кг.GPS Модул EBT-90

EBT-90 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло над 4 кг.GPS Модул от серията ЕМТ

Модулите – нашийници от серията ЕМТ са предназначени за локализиране и проследяване на малки, средни и едри диви бозайници.GSM разговорно устройство за асансьори GLP-01

Комуникаторът е GSM устройство, предназначено за осъществяване на гласова връзка между пътниците в асансьора и дежурния асансьорен техник в случаите на повреда.

Проследяване на животни

GPS проследяване на диви животни или GPS телеметрия е новата зона с висок потенциал за растеж за GPS приложения. Със своите малки размери, тегло и възможност за захранване чрез соларни клетки, тези устройства могат да бъдат ползвани по все по-голям брой начини. За повечето от нас GPS проследяване по всяка вероятност означава система за GPS проследяване на МПС-та, но ние ще покажем дори по-впечатляващи приложения в съвсем различни области. Събирането на данни е първата стъпка, но четенето на данните е много по-сложно и скъпо струващо, особено в реално време. Простите пасивни устройства запазват данните във вътрешната памет. Данните могат да бъдат четени само след като устройството бъде взето от потребителя или понякога когато е близо до радио връзка между устройството и приемник. Електронинвест предлага по-сложни GPS устройства за проследяване на диви животни - те изпращат данни през клетъчната телефонна мрежа на определен времеви интервал или при поискване! Нашите устройства имат двупосочна комуникация чрез SMS или GRPS. Очевидно е, че могат да работят само в зони с покритие от клетъчна телефонна мрежа.Двупсочната комуникация има допълнителното преимущество, че програмирането на устройството може да бъде променено, дори когато се използва или е далеч. По този начин потребителят може да променя интервала между отчетите или дори да изпраща устройството в режим на пауза. По-скъпите ни GPS устройства за проследяване на диви животни изпращат данни в определен интервал в GSM мрежи използвайки SIM чип. Тази функционалност работи в GSM мрежи в Европа на определена цена. Това осигурява глобално покритие с много добра цена!

Тракери от серията EBT (28, 45, 70, 90) предназначени за локализиране и проследяване на птициGPS/GSM/VHF тракер нашийник за проследяване на диви бозайници от серията ЕМТ (200, 350, 500, 800)

За повече информация относно тракерите от серията EBT и EMT, посетете нашият сайт на адрес: www.animaltrack.eu