ПРОДУКТИ ЗА АКТИВНО GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Автомобилен GPS/GSM/GPRS тракер серия ЕАТ 100

Предназначен за масовия пазар в ниския ценови сегмент.GPS Модул ELT-3

ELT-3 се използва в GPS системи за активно (on-line) проследяване и анализ.GPS Модул ELT-4S

Позволява пълен отдалечен достъп до модула за смяна на текущите настройки или на програмното осигуравяне при нужда.GPS Модул ELT-5 CAN

Вграден CAN интерфейс, декодиращ съобщенията от бордовия компютър на всичи съвременни камиони, произведени след 2006г.RFID-100

Контрол на достъпRFID-110

Контрол на достъпGPS Модул EАТ-12

Серията автомобилни тракери ЕАТ-12 е базирана на обичайното GPS локализиране и GSM/GPRS комуникация, но представя принципно нов тип тракер, който e предназначен за масовия оптребители не изисква никакви специални познания или умения за монтаж и използване.Капацитивен сензор за ниво на горивото
Серия ETC

ЕТC се използват за точно измерване на нивото на течно гориво в резервоарите на превозното средство и при фиксирани резервоари.GPS Модул EPT-200

Устройство e подходящо за проследяване на деца, възрастни хора, както и на кучета или други домашни животни.GPS Модул EBT-28

EBT-28– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 0.7-1.4 кг.GPS Модул EBT-45

EBT-45– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 1.4-2.2кг.GPS Модул EBT-90

EBT-90 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло над 4 кг.GPS Модул от серията ЕМТ

Модулите – нашийници от серията ЕМТ са предназначени за локализиране и проследяване на малки, средни и едри диви бозайници.GSM разговорно устройство за асансьори GLP-01

Комуникаторът е GSM устройство, предназначено за осъществяване на гласова връзка между пътниците в асансьора и дежурния асансьорен техник в случаите на повреда.

Автомобилен GPS/GSM/GPRS тракер серия ЕАТ 100
Серията ЕАТ 100 е част от нашата нова фамилия автомобилни тракери (Automatic Vehicle Locator - AVL), предназначена за масовия пазар в ниския ценови сегмент. Тракерът представлява система за локализиране, проследяване, регистриране и реагиране на алармени събития и дистанционно управление и може да се използва във всеки тип моторно превозно средство – леки и товарни автомобили, автобуси, строителни машини, селско-стопанска и пътно-строителна техника, а така също в плавателни съдове – лодки, яхти и кораби.


Базисни функции:
• GPS локализиране, чрез географски ширина и дължина, скорост и посока на движение.
• Мултифункционален вход и цифров изход.
• Измерване на напрежението на акумулатора на автомобила с “Battery friendly” опция – при изтощаване на акумулатора тракера изпраща алармено съобщение и се самоизключва.
• Гласова и SMS комуникация за управление, проследяване и конфигуриране само с мобилен телефон.
• GPRS комуникация със специализиран сървър за Web-базирано он-лайн проследяване, обновяване на фърмуера и конфигуриране.
Опции:
• Регистрира движение и изпраща алармено съобщение, независимо дали превозното средство се движи на собствен ход, на буксир или се превозва с друга транспортно средство.
• Автоматично изпраща алармено съобщение при катастрофа (E-cal l), което се активира при регистриране на удар или преобръщане.
• Поддръжа едновременно две SIM карти – Чип SIM карта на Глобул (T- Mobile) и втора SIM карта по желание на Клиента. Превключването на двете SIM карти е автоматично в зависимост от силата на сигнала или зададения алгоритъм.
• Автоматично включва фаровете при запалване на двигателя.
• Дистанционно управление на определени системи в автомобила - включва аварийни светлини, спира двигателя (чрез спиране притока на гориво или блокиране на запалването). За предотвратяване на пътни инциденти, спирането на двигателя се активира едва след спиране на автомобила.
• Дистанционно подслушване на разговорите в автомобила. Тази опция се активира само, ако е не е забранено от местното законодателство.
• Възпроизвеждане на предупредителни съобщения при определени обстоятелства /имаме многоезичност/