ПРОДУКТИ ЗА АКТИВНО GPS ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Автомобилен GPS/GSM/GPRS тракер серия ЕАТ 100

Предназначен за масовия пазар в ниския ценови сегмент.GPS Модул ELT-3

ELT-3 се използва в GPS системи за активно (on-line) проследяване и анализ.GPS Модул ELT-4S

Позволява пълен отдалечен достъп до модула за смяна на текущите настройки или на програмното осигуравяне при нужда.GPS Модул ELT-5 CAN

Вграден CAN интерфейс, декодиращ съобщенията от бордовия компютър на всичи съвременни камиони, произведени след 2006г.RFID-100

Контрол на достъпRFID-110

Контрол на достъпGPS Модул EАТ-12

Серията автомобилни тракери ЕАТ-12 е базирана на обичайното GPS локализиране и GSM/GPRS комуникация, но представя принципно нов тип тракер, който e предназначен за масовия оптребители не изисква никакви специални познания или умения за монтаж и използване.Капацитивен сензор за ниво на горивото
Серия ETC

ЕТC се използват за точно измерване на нивото на течно гориво в резервоарите на превозното средство и при фиксирани резервоари.GPS Модул EPT-200

Устройство e подходящо за проследяване на деца, възрастни хора, както и на кучета или други домашни животни.GPS Модул EBT-28

EBT-28– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 0.7-1.4 кг.GPS Модул EBT-45

EBT-45– този клас предаватели са подходящи за птици с тегло 1.4-2.2кг.GPS Модул EBT-90

EBT-90 – този клас предаватели са подходящи за птици с тегло над 4 кг.GPS Модул от серията ЕМТ

Модулите – нашийници от серията ЕМТ са предназначени за локализиране и проследяване на малки, средни и едри диви бозайници.GSM разговорно устройство за асансьори GLP-01

Комуникаторът е GSM устройство, предназначено за осъществяване на гласова връзка между пътниците в асансьора и дежурния асансьорен техник в случаите на повреда.

Активно проследяване

1. Изграждане GPS система за наблюдение и контрол на автопарка на Вашата фирма със сървър на доставчика.

Предлаганата система за наблюдение, контрол и анализ на движението на превозни средства е проектирана и съобразена с условията и специфичните изисквания в България.

Общ ефект от внедряването на GPS системи.

 • Подобряване на управлението на автопарка на всяка фирма.
 • Икономия на гориво – практиката показва, че след внедряване на GPS системи разхода на гориво рязко пада, особено на големи машини с резервоари над 200 литра.
 • Ефективен контрол на поставените задачи.
 • Определяне на оптимални маршрути и график за придвижване.
 • Уплътняване на работното време.
 • Повишаване дисциплината на служителите.
 • Генериране на допълнителна информация за анализ и цялостно управление на фирмата.

Възможности на GPS системата.

 • Следене на местоположение, скорост и посока на движение.
 • Визуализация маршрута на движение върху картата.
 • Пълен анализ на поставените и свършени задачи.
 • Отпечатване на пътен лист.
 • Задаване на области и маршрути на движение.
 • Измерване на разтояния по картата.
 • Задаване на обекти за посещение с времеви контроли.
 • Контрол на максималната скорост.
 • Визуализация и графики според поставените критерии (скорост, час, ден и други).
 • Синхронизирана анимация на всички превозни средства.
 • Прогнозиран разход на гориво според зададените индивидуални настройки.
 • Съставяне на отчети според получената информация.
 • Визуализация на състоянието на допълнителни датчици (врати, капаци и др.)
 • Следене на колебания в нивото на горивото (при монтирани сензори).

2. Изграждане на собствен контролен център и сървър с GPS система за наблюдение и контрол на автопарка на Вашата фирма.

При желание от страна на клиента, фирма Тикоми България ООД може да изгради собствен контролен център за управление на автопарка на Вашата фирма. Ние се ангажираме с доставка, изграждане и привеждането в експлоатация на следните компоненти:

 • GSM терминал.
 • Сървър със съответните препоръчителни характеристики и оборудване.
 • Софтуер с вградени цифрови карти на България, според нуждите на клиента.